Quảng cáo Admicro

Là hình thức quảng cáo banner trên mạng lưới các website của Admarket, bao gồm: Dân trí, CafeF, Kenh14… 
Khách hàng được chủ động hoàn toàn trong việc lựa chọn kích thước banner, website hiển thị, chọn lựa đối tượng tiếp cận 
mục tiêu cũng như chủ động quản lý ngân sách và hiệu quả quản lý chiến dịch quảng cáo.

Thẻ tag:

Liên hệ
0983 727 175